Teknologiens fagre nye verden

Velkommen til IT - cafeen i Aktivitetscentret

IT - cafeen er betegnelsen for et nyt sundhedsfremmende tilbud til ældre til træning og vedligeholdelse af brugernes kognitive hjernefunktioner

IT - cafeen formål er at bruge underholdende computerspil- og internette til at understøtte den enkelte borgers mulighed for at leve et aktivt og meningsfuldt liv

IT - cafeen er et åbent lokale, hvor man kan lære, dele viden og hygge sig i et kreativt miljø. Der er syv computere, de fleste med berøringsfølsomme skærme, Touch Screens" som gør det nemt at komme igang.

IT - cafeen har åben alle hverdag fra kl. 8.00 - 15.00